[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: lo0 MTU setup> How can I change MTU to lo0 ? 

Use ifconfig.

Konrad M.Kokoszkiewicz
mail: draco@mi.com.pl
http://www.orient.uw.edu.pl/~conradus/
http://www.obta.uw.edu.pl/~draco/

** Ea natura multitudinis est,
** aut servit humiliter, aut superbe dominatur (Liv. XXIV,25)
*************************************************************
** U pospolstwa normalne jest, ze albo sluzy ono unizenie,
** albo bezczelnie sie panoszy.